Lego är världens största leksakstillverkare med nära 20 000 anställda och 40 miljarder kronor i intäkter. Även om Lego står för “lek bra”, det vill säga från danskans “leg godt”, erbjuder Lego så mycket mer än bara lek. Det är ett fantastiskt sätt att stimulera sina finmotoriska färdigheter, rumsliga resonemang och kreativt förmågor.

Runt omkring i världen har många börjat inse att värdet med att pyssla med Lego inte är förbehållet barn och unga. Enligt forskning blir det allt tydligare att kreativt tänkande och lek är viktigt för att hålla hjärnan i trim. Numera välkomnar leksaksföretaget aktivt vuxna att börja bygga med Lego. Mest av allt är Lego en rolig leksak, lika kul som badmadrasserna hos Buildor, inte minst en badmadrass från Poolexperten som föreställer en pizza! Nu kommer tre specifika anledningar till varför Lego är en bra hobby för vuxna.

Lego för vuxna: 3 fördelar

1. Samarbete och kommunikation: Att bygga med lego tillsammans med andra kan påminna lite om en byggarbetsplats. För att framgångsrikt bygga krävs ett socialt samspel som till och med kan bidra till språkutvecklingen för barn, särskilt verbala färdigheter. Inte minst förbereda barn för framtida arbetsplatser där liknande egenskaper krävs. Detta antyder att även vuxna har nytta av att bygga med Lego för att stimulera sociala och språkliga förmågor.

2. Organisationsförmåga: För att bygga framgångsrikt med Lego behövs organisering, planering och en krydda tålamod. Ibland går det inte som det ska och det är då hjärnan stimuleras till att vrida och vända på planen. Alla dessa egenskaper är högst nödvändiga i såväl vardagslivet som professionellt.

3. Kreativitet: Lego är en fantasifull hobby som låter kreativiteten blomstra. Med alla sina varierade legobitar i olika former, färger och storlekar går det i princip bygga vad som helst. Lösa legobitar är en inspiration i sig, kan det byggas till en borg eller ett rymdskepp?